LOGISTIKA SKRIPTA PDF

Get this from a library! Poslovna logistika: skripta: vaje. [Darko Pirtovšek; Sonja Šaše; Samo Kramer; Anton Vorina]. 1 1. POTREBE a) Primarna potreba odnosi se na: gotove proizvode, rezervne dijelove, trgovačku robu i slično, dakle na materijalna dobra koja. Poslovna logistika: skripta: vaje. Front Cover. Darko Pirtovšek, Sonja Šaše, Samo Kramer, Anton Vorina. Šolski center, – 86 pages.

Author: Yozshukora Mezijas
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 21 September 2011
Pages: 111
PDF File Size: 17.54 Mb
ePub File Size: 8.93 Mb
ISBN: 727-5-49091-651-8
Downloads: 34522
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Douramar

Mogunosti opskrbe energijom, 4. X stalna potronja visoka tonost prognoze Y potronja u obliku trenda ili sezonska potronja srednja tonost prognoze Z skeipta potronja mala tonost predvianjaPrednost ove metode je u moogunosti diferencijacije postupka pripreme.

Osnovne zadae skladinog poslovanja vezane su uz: U njima se skupljaju proizvodi od razliitih dobavljaa i raspaavaju jednome ili nekolicini proizvodnih ili ksripta pogona pr. Funkcija im je stavljanje na raspolaganje kapaciteta za preuzimanje proizvoda koja trebaju za proizvodnju, ali i za preuzimanje gotovih proizvoda.

Anesteziologija i Reanimatologija Skripta 45 Str Documents.

Primjena sustava gospodarenja artiklima podjela u 4 klase ABCD politika skladitenja A prometno intenzivni proizvodi lokalna skladita B manjeg intenziteta regionalna skladita C neznatni intenzitet logisitka skladite D izuzetno mali udio u prometu samo po narudbiXYZ analizaAnaliza artikala prema potronji: Infektologija – Skripta Str. Ginekologija – Skripta str Documents.

logistika skripta

Vrsta skladitaPrema nainu izgradnje skladita mogu biti: Nekurentne zaliheZastarjela roba demodirana,izgubila potrebna svojstva Pojam komunikacija Komunikacija se prouava sa niza gledita: Neto potrebaDobije se tako da se od bruto potreba odbiju raspoloive skladine zalihe. EDIFACT Olakava i ubrzava komuniciranje, osobito u meunarodnoj razmjeni, izmeu proizvoaa, izvoznika, konsignatera, peditera, veletrgovca, banaka, vladinih organizacija i drugihSustav koji prua jednoobrazne standardne poruke, ubrzava tokove informacija u poslovnoj transakciji i omoguuje uporabu mrenih servisaUsvojene su standardne poruke raun, narudbenicarazvila ga je Meunarodna organizacija za standarde Neto normativ koliina koja je u cjelosti ula u proizvodBruto normativ osim navedenog obuhvaa jo i otpadak.

  EQUATION DIFFERENTIELLE DE RICCATI PDF

Tradicijski sustav Popunjavanje zaliha kad padnu na sripta razinu. Sustavi planiranja i kontrole zaliha: Ne moe se prodati ili se prodaje uz znatno nie cijene Planiranje zaliha: Funkcija skladita moe biti dostavna ili otpremnika: Ukupni trokovi najprije opadaju s poveanjem veliine jedne narudbea zatim se poveavaju. Pribavljanje graevinskih dozvola, 3. Zalihe gotovih proizvodab Stvarnoj i planiranoj koliinia.

Raspored robe u skladitu: Published on Jan View Download 0.

Logistika Skripta Zadnja 4-12 Str

Bruto potrebaUkupna potreba koja nastaje u nekom razdoblju, ne uzimajui u obzir visinu postojee razine zalihab. Raspored robe u skladitu ovisi prije svega o vrsti robe koja se uskladitava. LMN analizaAnaliza na temelju volumena zapremnine ili kabastosti: Funkcija raspaavanja moe biti ili dostavna ili otpremna. Vani imbenici izbora mjesta otpremnog skladita na lokalnoj razini: Funkcije pakiranja mogu se navesti kao: Skladita raspaavanja – tok proizvoda mijenja se u svome sastavu.

Mogu biti nabavna, proizvodna ili distribucijska skladita. Minimalna zalihaNajmanja je koliina nekog proizvoda koja je potrebna da se pravovremeno izvre obvezeMaksimalna zalihaGornja ekonomski opravdana granica zalihaOptimalne zaliheOsiguravaju redovnu opskrbu proizvodnje ili kupacaRavnoteu izmeu trokova skladitenja i trokova naruivanjaProsjena koliina zalihaAritmetika sredina broja stanja zalihaPrikazuje trenutno stanjeSigurnosne zaliheOsiguranje od nepredvienih promjena u potranji ili ponudi robeSpekulativne zalihePrikupljene s namjerom da se prodaju kada se cijene znatnije poviseSezonske zaliheNabavljene pred odreenu sezonuPredvieno sezonsko poveanje potranjeNpr.

  DEDO PODRE NIVEA STELMANN PDF

Obchodní logistika: Učební skripta – Jiří Jindra – Google Books

Naelno se razlikuju ova skladita: Prometne veze5. Skripta Istorija Na Diplomatija Str. Sustav na temelju uvjeta na tritua MRP sustavi-Planiranje materijalnih potreba-Zasnovani na planu proizvodnje i normativima utroka materijala-Planira se potrebna koliina materijala za proizvodnjub DRP sustavi-Planiranje distribucijskih potreba-Temelje se na skdipta potranjec Kod oba sustava tei se uskladiti proizvodnju s potranjom lkgistika bi se izbjegle visoke zalihe.

Pretpostavke uspjenog funkcioniranja sustava JIT su: Modificirani fiksni raspored, 3. Sa stajalita trokova polazimo od pitanja: To znai da je kod trgovine na malo manja koncentracija prometa na manje artikala nego kod proizvodnje tehnolokih artikala.

Uestalosti isporuke, Brzine obrtaja, Zapremnine robe, Teine robe